Vilka bevakade leverantörer får en omfrågandekopia och varför?

Detta gäller vissa företagsformer i Sverige. Lagstiftning är till för att skydda dessa företagare (vilka här likställs med privatpersoner).
Det gäller för: enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.