ID06 Stamp

ID06 Stamp är ett analysverktyg där du visuellt kan se era medarbetares in och utloggningar, övergripande statistik och även skriva ut registerutdrag digitalt.

Information hämtas kontinuerligt från er personalliggare – från alla era arbetsplatser inom företaget. Oavsett när du börjar att använda tjänsten så kommer du att kunna ta del av det som samlats in från det att ID06 Stamp lanserades november 2021.

Du kommer att få god kontroll över er personalliggare som skapats när dina medarbetare har loggat in och ut på en arbetsplats.

Det här är en grundtjänst som redan ingår om du är ett anslutet företag till ID06 och den behöver bara aktiveras av er. Utse en administratör och ta del av ert företags personalliggare när du loggar in i ID06 Portalen.

Syftet med tjänsten

  1. Att tillhandahålla en lagringstjänst, utifrån bevarandekraven i skatteförfarandeförordningen (2011:1261), samt inhämta en kopia av ert företags elektroniska personalliggare, från ID06 Partners;
  2. Bistå ert företag med sådan information som efterfrågas av myndighet vid en eventuell uppföljande kontroll efter ett arbetsplatsbesök;
  3.  Att genom analysverktyget synliggöra och upptäcka felaktigheter, exempelvis dubbelregistreringar, felaktiga in- och utloggningar etc

Såhär aktiverar du ID06 Stamp

Du som har administratörsrollen i ert företag kan aktivera tjänsten genom att göra följande:

1. Logga in i ID06 Portalen

2. Välj ert företagsnamn i högra hörnet för att gå till ”användarhantering”

3. Fyll i ny användare (eller befintlig) och välj alternativet ”Företagsadministratör för Mitt ID06 Stamp”

4. Gå till tjänsten som nu är synlig på startsidan i ID06 Portalen och välj slutligen att aktivera ID06 Stamp. Klart!